टेलीकॉलर पाहिजेत

स्वारगेट आणि कर्वे रोड पुणे येथे बँकेच्या टेलीकॉलिंग कामासाठी अनुभवी/ फ्रेशर्स मुले-मुली पाहिजेत. कामानुसार योग्य पगार+इन्सेटिव्ह  मिळेल.

1 Comment
  1. Nitin natkar says

    Nice

Comments are closed.