पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक वाहन चालक/ शिपाई परीक्षा प्रवेशपत्र उपलब्ध

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्या आस्थापनेवरील वाहन चालक आणि शिपाई पदांसाठी घेण्यात येणाऱ्या लेखी परीक्षेची प्रवेशपत्र उपलब्ध झाली असून उमेदवारांना ती संबंधित 'वेबसाईट लिंक' ...

पोलीस उप-निरीक्षक शाररिक चाचणी व मुलाखत कार्यक्रम वेळापत्रक उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फ़त २५ जून २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक (मुख्य) परीक्षा- २०१६ पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचा शाररिक चाचणी व मुलाखतीचा कार्यक्रम वेळापत्रक उपलब्ध झाले ...

लोकसेवा आयोग पोलीस उप निरीक्षक (मुख्य) परीक्षा- २०१६ निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या पोलीस उप निरीक्षक (मुख्य) परीक्षा- २०१६ चा निकाल जाहीर झाला असून उमेदवारांना तो संबंधित 'वेबसाईट लिंक' वरून पाहता/ डाऊनलोड करत ...

राज्यातील जिल्हा परिषदांतील वर्ग-३ पदांच्या भरतीसाठी यापुढे ऑनलाईन परीक्षा

राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील वर्ग-३ संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याकरिता भरती प्रक्रिया विविध जिल्हा पातळीवरील जिल्हा निवड समिती कक्षेतून वगळण्यात आली असून सदरील भरती प्रक्रिया यापुढे ...

विक्रीकर विभागातील 'कर सहाय्यक (पूर्व) परीक्षेची उत्तरतालिका उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत २० ऑगस्ट २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या विक्रीकर विभागातील 'कर सहाय्यक गट-क (पूर्व) परीक्षा- २०१७' या स्पर्धा परीक्षेची उत्तरतालिका उपलब्ध झाली असून उमेदवारांना ...

दि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑप बँक भरती परीक्षा उत्तरतालिका उपलब्ध

दि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑप बँक, अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील प्रथम/ द्वितीय श्रेणी अधिकारी, ज्युनियर ऑफिसर आणि क्लेरिकल पदांसाठी दिनांक १२ व १३ ऑगस्ट २०१७ रोजी ...

दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (पूर्व) परीक्षा- २०१७ निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत २८ मे २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या 'दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-क (पूर्व) परीक्षा- २०१७ चा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना तो ...

राज्यातील जिल्हा परिषद कर्मचारी भरती लवकरच केंद्रीय पद्धतीने होणार

जिल्हा परिषदांमध्ये कर्मचाऱ्यांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने आगामी भरती प्रक्रिया लवकरच राबविण्यात येणार आहे. सदरील भरती जिल्हा परिषद स्तरांवरून न करता यापुढे राज्यस्तरांवरून करण्यात ...

लोकसेवा आयोग महाराष्ट्र कृषीसेवा (पूर्व) परीक्षेची उत्तरतालिका उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फ़त ३० जुलै २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र कृषीसेवा (पूर्व) परीक्षा-२०१७, या परीक्षेची उत्तरतालिका उपलब्ध झाली असून उमेदवारांना ती संबंधित 'वेबसाईट लिंक' वरून ...

दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क (पूर्व) परीक्षा अंतिम उत्तरतालिका उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत २८ मे २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या 'दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, गट- क (पूर्व) परीक्षा- २०१७' ची अंतिम उत्तरतालिका उपलब्ध झाली असून ...

लिपिक-टंकलेखक (मराठी व इंग्रजी) पूर्व परीक्षा- २०१७ चा निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ११ जून २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या लिपिक-टंकलेखक (मराठी व इंग्रजी) पूर्व परीक्षा- २०१७ चा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना तो संबंधित 'वेबसाईट ...

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा अंतरिम (तात्पुरती) उत्तरतालिका उपलब्ध

महाराष्ट्र परीक्षा परिषद, पुणे यांच्या मार्फ़त २२ जुलै २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या 'महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा' (महाटेट) परीक्षेची अंतरिम (तात्पुरती) उत्तरतालिका उपलब्ध झाली असून उमेदवारांना ...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 'राज्यसेवा (पूर्व) परीक्षा-२०१६' निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत रविवार दिनांक २ एप्रिल २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या 'राज्यसेवा (पूर्व) परीक्षा-२०१६' परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना तो संबंधित वेबसाईट लिंक वरून ...

सार्वजनिक आरोग्य विभागातील विविध पदांची भरती प्रक्रिया निवड यादी उपलब्ध

संचालक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई यांच्या वतीने राज्यातील विविध विभागातील विविध पदांसाठी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना निवड यादी संबंधित 'वेबसाईट ...

लोकसेवा आयोग संयुक्त (पूर्व) परीक्षा-२०१७ परीक्षा उत्तरतालिका उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत रविवार दिनांक १६ जुलै २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या सहाय्यक कक्ष अधिकारी, विक्रीकर निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०१७ परीक्षेची उत्तरतालिका उपलब्ध झाली ...

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (पूर्व) परीक्षा- २०१७ ची उत्तरतालिका उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत रविवार दिनांक ९ जुलै २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (पूर्व) परीक्षा- २०१७ परीक्षेची उत्तरतालिका उपलब्ध झाली असून उमेदवारांना ती संबंधित ...

राज्य परिवहन महामंडळ 'कनिष्ठ सहाय्यक' परीक्षा उत्तरतालिका उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या आस्थापनेवरील 'कनिष्ठ सहाय्यक' पदांच्या भरतीसाठी ९ जुलै २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची नमुना उत्तर पत्रिका उपलब्ध झाली असून उमेदवारांना ती संबंधित ...

बँक ऑफ बडोदा सफाईगार/ शिपाई (सबस्टाफ) परीक्षा निकाल उपलब्ध

पुणे येथील बँक ऑफ बडोदा यांच्या आस्थापनेवरील सफाई कर्मचारी/ शिपाई (सबस्टाफ) पदांसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना तो संबंधित 'वेबसाईट लिंक' वरून ...

राज्य परिवहन महामंडळ 'चालक तथा वाहक' परीक्षा उत्तरतालिका उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या आस्थापनेवरील 'चालक तथा वाहक' पदांच्या भरतीसाठी २ जुलै २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची नमुना उत्तर पत्रिका उपलब्ध झाली असून उमेदवारांना ती ...

सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक गट-क (पूर्व) परीक्षा-२०१७ निकाल जाहीर

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फ़त ३० एप्रिल २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या 'सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक गट-क (पूर्व) परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून उमेदवारांना तो संबंधित 'वेबसाईट लिंक' ...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या २०१७ मधील परिक्षां आणि सद्यस्थिती

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत २०१७ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक व त्याची सद्यस्थिती आयोगाने प्रसिद्ध केली असून उमेदवारांना ती सबंधित 'वेबसाईट लिंक' वरून पाहता/ ...

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन 'एमटीएस परीक्षा-२०१६' ची पुनर्परीक्षा होणार

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फ़त ३० एप्रिल, १४ व २८ मे २०१७ तसेच ४ व ११ जून २०१७ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मल्टी टास्किंग कर्मचारी (नॉन-टेक्निकल) ...

अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक होण्यासाठी आता स्पर्धा परीक्षा द्यावी लागणार

राज्यातील अनुदानित शिक्षण संस्थामध्ये यापुढे केंद्रीय पद्धतीने शिक्षक भरती करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळाने मंगळवार दिनांक ३० मे २०१७ रोजी घेतला असून सदरील भरती प्रक्रीयेसाठी वेगळं ...

पोलीस दलातील आगामी पोलीस भरतीसाठी रिक्त पदांची परिगणना सुरु

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील विविध जिल्हा घटकातील ३१ डिसेंबर २०१८ अखेरपर्यंत 'पोलीस शिपाई' संवर्गातील रिक्त होणाऱ्या पदांची भरती करण्याच्या उद्देशाने शासनाकडे मागणीपत्र सादर करण्यासाठी प्रशासकीय ...

राज्यात नवीन ३१६५ तलाठी सज्जे आणि ५२८ महसूल मंडळाची निर्मिती होणार

राज्याच्या महसूल विभागात नव्याने ३१६५ तलाठी सज्जे आणि ५२८ महसूल मंडळाची निर्मितीला १६ मे २०१७ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असून त्यामुळे निर्माण ...

ग्रामसेवक पदासाठी आता पदवी आवश्यक, सेवाप्रवेश नियमात बदल होणार

राज्यातील ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी (पंचायत) या पदांचे सेवाप्रवेश नियमाचे प्रारुप तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार सेवाप्रवेश नियमात बदल करण्यात येणार आहे यामुळे ...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्जप्रणाली प्रोफाइल अद्यावत करण्याचे आवाहन

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विविध पदांसाठी मागविण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन अर्जाच्या मध्ये काही महत्वाची माहिती संकलित करण्यात येत असून उमेदवारांनी आपल्या प्रोफाइल मधील अतिरिक्त माहिती सदरात आपली ...

तिरुपती बालाजीच्या दर्शनासाठी आता आधार कार्ड बंधनकारक

आंध्र प्रदेशातील तिरुमला येथील तिरुपती बालाजी मंदिरातील सोयी-सुविधांचा भाविकांकडून गैरवापर होत असल्याने दर्शनासाठी आता आधार कार्ड बंधनकारक करण्याचा निर्णय येथील प्रशासनाने घेतला असून आधार कार्ड ...

नोकरीसाठी कमाल वयोर्मयादेत पाच वर्षांची वाढ करण्याचा निर्णय

महाराष्ट्र सरकारच्या शासन सेवेतील विविध पदांवरील नियुक्तीसाठी उमेदवारांच्या कमाल वयोमर्यादेत सर्वांसाठी ५ वर्षांनी वाढ करण्यात येवून खुल्या प्रवर्गासाठी कमाल मर्यादा ३८ वर्ष व मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ...