नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात 'पोलीस शिपाई' पदांच्या १५३ जागा

नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण १५३ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १७ ...

नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयात 'पोलीस शिपाई' पदांच्या ७९ जागा

नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण ७९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १७ ...

उस्मानाबाद जिल्हा पोलीस दलात 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण ४३ जागा

उस्मानाबाद जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवरील 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण ४३ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १७ ...

नाशिक ग्रामीण पोलीस दलात 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण ७२ जागा

नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाच्या आस्थापनेवरील 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण ७२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १७ ...

जालना जिल्हा पोलीस दलात 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण ४२ जागा

जालना जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवरील 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण ४२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १७ ...

गडचिरोली जिल्हा पोलीस दलात 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण १६९ जागा

गडचिरोली जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवरील 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण १६९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १७ ...

चंद्रपूर जिल्हा पोलीस दलात 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण ७२ जागा

चंद्रपूर जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवरील 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण ७२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १७ ...

अकोला जिल्हा पोलीस दलात 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण ६८ जागा

अकोला जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवरील 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण ६८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १७ ...

रत्नागिरी जिल्हा पोलीस दलात 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण ७७ जागा

रत्नागिरी जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवरील 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण ७७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १७ ...

नागपूर लोहमार्ग पोलीस दलात 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण ३८ जागा

नागपूर लोहमार्ग पोलीस दलाच्या आस्थापनेवरील 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण ३८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १७ ...

नंदुरबार जिल्हा पोलीस दलात 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण ३३ जागा

नंदुरबार जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवरील 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण ३३ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १७ ...

सोलापूर ग्रामीण पोलीस दलात 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण ५३ जागा

सोलापूर ग्रामीण पोलीस दलाच्या आस्थापनेवरील 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण ५३ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १७ ...

जळगाव जिल्हा पोलीस दलात 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण ८४ जागा

पालघर जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवरील 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण ८४ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १७ ...

पालघर जिल्हा पोलीस दलात 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण १५९ जागा

पालघर जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवरील 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण १५९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १७ ...

बीड जिल्हा पोलीस दलात 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण ६९ जागा

बीड जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवरील 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण ६९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १७ ...

ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयात 'पोलीस शिपाई' पदांच्या २७३ जागा

ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील 'पोलीस शिपाई' पदांच्या एकूण २७३ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १७ ...

औरंगाबाद येथे द युनिक अकॅडमीच्या वतीने मोफत मार्गदर्शन शिबीर

द युनिक अकॅडमी, पुणे यांच्या औरंगाबाद शाखेच्या वतीने यूपीएससी/ एमपीएससी परीक्षांकरिता रविवार दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सकाळी ११:०० वाजता 'यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह' पैठण गेट, ...

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इसरो) मध्ये 'वैज्ञानिक' पदांच्या ८७ जागा

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इसरो) यांच्या आस्थापनेवरील वैज्ञानिक/ अभियंता पदांच्या एकूण ८७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची ...

सोलापूर/अक्कलकोट येथे द युनिक अकॅडमीच्या वतीने मोफत कार्यशाळा

द युनिक अकॅडमी, पुणे यांच्या वतीने आगामी स्पर्धा परीक्षांकरिता रविवार दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सकाळी ११:०० वाजता 'मल्लिकार्जुन सांस्कृतिक भवन' अक्कलकोट आणि सोमवार दिनांक ...

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात 'कनिष्ठ सहाय्यक' पदांच्या एकूण ५७ जागा

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील 'कनिष्ठ न्यायालयीन सहाय्यक' पदांच्या एकूण ५७ जागा भरण्यासाठी प्रतीक्षा यादी तयार करण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

बेंगलोर येथील भारतीय रिजर्व बँक नोट मुद्रणालयात एकूण ४०७ जागा

भारतीय रिजर्व बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेड, बेंगलोर यांच्या आस्थापनेवरील 'सहाय्यक व्यवस्थापक' पदाच्या ५७ जागा आणि प्रशिक्षणार्थी कामगार पदांच्या ३५० जागा असे एकूण ४०७ पदे ...

अभियांत्रिकी/ औषधनिर्माणशास्त्र प्रवेशपरीक्षा- एमएचटी-सीईटी-२०१७

राज्यातील विविध महाविद्यालयातील अभियांत्रिकी/ तंत्रज्ञान पदवीधर आणि औषधनिर्माणशास्त्र प्रथम वर्ष अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी ११ मे २०१७ रोजी महाराष्ट्र राज्य सामान्य परीक्षा सेल, मुंबई यांच्या मार्फत घेण्यात ...

तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळात विविध पदांच्या एकूण ८५ जागा

तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८५ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १५ ...

परभणी येथील कोहिनूर अकॅडमीत निवासी सोयीसह स्पर्धा परीक्षा क्लासेस

कोहिनुर करिअर अकॅडमी, परभणी येथे सर्व निवासी सोयीसह पोलीस भरती, स्टाफ सिलेक्शन, आर्मी भरती बॅच तसेच एमपीएससीच्या सर्व पूर्व परीक्षांसाठी एकत्रित स्पेशियल बॅच आणि तलाठी, ...

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत शाश्त्रज्ञ/ भूवैज्ञानिक पदांच्या १३८ जागा

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत १३८ जागा भरण्यासाठी १२ मे २०१७ रोजी घेण्यात येणाऱ्या 'एकत्रीत भौगोलिक-शास्त्रज्ञ आणि भूवैज्ञानिक परीक्षा-२०१७' मध्ये सहभागी होण्यासाठी पात्र उमेद्वारांकडून अर्ज मागविण्यात येत ...

केंद्रीय लोकसेवा आयोग मार्फ़त 'नागरी सेवा परीक्षा- २०१७' जाहीर

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फ़त विविध पदांच्या एकूण ९८० जागा भरण्यासाठी 'नागरी सेवा परीक्षा- २०१७' जाहीर करण्यात आली असून या परीक्षेत सहभागी होण्यासाठी पात्र उमेद्वारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

पुणे येथे निवासी सेल्फस्टडी प्रति महिना केवळ ४००० रुपयात उपलब्ध

महागणपती करिअर फाउंडेशन, रांजणगांव गणपती, पुणे येथे सेल्फ स्टडीच्या सर्व निवासी सोयीसह (राहणे+ जेवण+ २४ तास अभ्यासिका) तसेच ऑनलाईन अर्ज व चलन, स्वतंञ एलइडी रूम, ...

स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये 'प्रोबेशनरी ऑफिसर' पदांच्या २३१३ जागा

स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांच्या आस्थापनेवरील 'प्रोबेशनरी ऑफिसर' पदांच्या एकूण २३१३ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ...

एमबीबीएस/ बीडीएस राष्ट्रीय पात्रता/ प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) जाहीर

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांच्यामार्फत एमबीबीएस/ बीडीएस अभ्यासक्रम प्रवेशाकरिता रविवार ७ मे २०१७ रोजी घेण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) परीक्षेत सहभागी होण्यासाठी पात्र ...

अहमदनगर येथे एप्रिल मध्ये होणाऱ्या सैन्य भरतीचे ऑनलाईन अर्ज सुरु

भारतीय सैन्य दलातील विविध पदांच्या भरतीसाठी अहमदनगर, बीड, उस्मानाबाद, लातूर आणि पुणे जिल्हयातील उमेद्वारांकरिता अहमदनगर येथे ७ ते १७ एप्रिल २०१७ रोजी सैनिक भरती मेळाव्यात ...

नवी मुंबई महानगरपालिका आरोग्य विभागात 'स्टाफ नर्स' पदांच्या १४२ जागा

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागांतर्गत रुग्णालयाच्या आस्थापनेवरील स्टाफ नर्स संवर्गातील पदांच्या एकूण १४२ जागा सहा महिन्यासाठी निव्वळ कंत्राटी स्वरूपात भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत ...

नोकरी मार्गदर्शन केंद्राचे आता इंग्रजी माध्यमात संकेतस्थळ उपलब्ध

संपूर्ण देशात आणि परदेशात पसरलेल्या बहुसंख्य उमेदवारांना आता नोकरी मार्गदर्शन केंद्राच्या वतीने मराठी बरोबरच www.nmk2.co.in हे इंग्रजी माध्यमातील विश्वासार्ह संकेतस्थळ उपलब्ध करून दिले आहे. उमेदवारांना ...

केंद्रीय राखीव पोलीस दलात टेक्निकल/ ट्रेड्समन पदांच्या एकूण २९४५ जागा

भारत सरकारच्या केंद्रीय राखीव पोलीस बल यांच्या आस्थापनेवरील टेक्निकल/ ट्रेड्समन पदांच्या एकूण २९४५ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेद्वारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची ...

भारत सरकारच्या खनिज शोध महामंडळात एकूण १८६ जागा (मुदतवाढ)

भारत सरकार उपक्रमांतर्गत खनिज शोध महामंडळ मर्यादित मध्ये विविध पदाच्या एकूण १८६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेद्वारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची ...

नोकरी मार्गदर्शन केंद्राचे facbook वर एकमेव स्वतंत्र पेज उपलब्ध

नोकरी मार्गदर्शन केंद्राच्या वतीने facbook वर एकमेव स्वतंत्र पेज उपलब्ध करून देण्यात आले असून याद्वारे नवीन जाहिराती, प्रवेशपत्र, उत्तरतालिका, निकाल सुरळीत अपडेट मिळविण्याकरिता सबंधित 'वेबसाईट ...

संपूर्ण महाराष्ट्रात 'अधिकृत मदत केंद्र' त्वरित नियुक्त करणे आहेत

उमेदवारांकडून सतत होणारी मागणी लक्षात घेऊन 'नोकरी मार्गदर्शन केंद्र' च्या वतीने विविध सेवा उमेदवारांना उपलब्ध करून देण्यासाठी संपूर्ण राज्यात जिल्हा, तालुका व गाव पातळीवर 'अधिकृत ...

वेबसाईटवरील जाहिरातींबद्दल उमेदवारांना अत्यंत महत्वाची सूचना

सर्व उमेदवारांना सुचित करण्यात येते कि, या वेबसाईटवर प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिराती अथवा इतर माहिती वेगवेगळ्या स्त्रोतामार्फत संकलित करण्यात येवून अतिशय काळजीपूर्वक आणि परिश्रमपूर्वक प्रसिद्ध करण्याचा ...